سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد پوراسمعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
منصور شهید زاده – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
بهزاد شیرکوند هداوند – استادیار پژوهشگاه علوم و تکنولوژی رنگ
حجت محمدی نصرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

نانوکاتالیست کرومیت مس یککاتالیزور در واکنشهای شیمی است ازجمله واکنشهایی که تحت عمل این کاتالزور انجام می شود می توان به انواع مختلفی از ا کسیداسیون واکنشهای هیدروزناسیوندهیدروژناسیون الکیلاسیون تجزیه الکلها واکنشهای بسیار مفید در صنعت نفت مانند رفورمینگ اشاره کرد ازجمله مزایای این کاتالیزور قابل بازیافت بودن آن است این کاتالیست بوسیله روشهای گوناگون ساخته می شود که از جمله روش سرامیک همرسوبی سل ژل رسوبگذاری درخلا رامی توان نام برد این مقاله به بررسی کاربرد های متنوع این نانوکاتالیزور درصنایع گوناگون پرداخته است.