سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن شیرالی – کارشناس کامپیوتر نرم افزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ملیحه شیروانیان – مدرس گروه کامپیوتر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کاوه احمدی نیار – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

در طیسال های اخیر با گسترش محدوده کاربری و میزان استفاده از شبکه های صنعتی , و پیدایش استانداردها و پروتکل های خاص این حوزه و ظهور فناوری های جدید نظیر بی سیم نیاز به بررسی دقیق این نوع شبکه ها و خصوصیات آنها مشهود است و از سوی دیگر با توجه به مزایای بیشمار شبکه های صنعتی ر محیط های خاص نشیر معادن و زیر اب بررسی دقیق تر چنین شبکههایی در دستور کار این مقاله قرار گرفته است.در مجموع پژوهش پیش رو حاصل تلاش هایی در راستای بررسی اهمیت شبکه در صنایع , معادن و زیر اب می باشد که می تواند مورد توجه تکنسین های ازار دقیق , مهندسین کنترل فرآیند , طراحان شبکه های صنعتی به عنوان مرجعی جهت نصب سیستم های صنعتی باشد و همچنین به عنوان راهنماییی برای مهندسین مشاور , مدیران کارخانه ها و صنایع تولیدی جهت بهره گیری از این سیستم ها قرار گیرد.