سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدانور پارسایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم صنایع غذایی
مصطفی آقامیرزایی –

چکیده:

یکی از مهمترین تکنیکها در دنیای پزشکی برای تشخیص بیماریها تصویربدراری تشدید مغناطیسی می باشد که با استفاده از این تکنیک و بدون تابش اشعه ایکس می توان اسکن های واضحی از بافت های مختلف بدن تهیه کرد تکنیک مذکور یکی از روشهای نوین مورد استفاده دربررسی کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی می باشد هدف ازاین تحقیق حاضر مرور تحقیقات صورت گرفت درزمینه استفاده از تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیس یدر بررسی کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی میب اشد تکنیک تصویربرداری تشدید مغناطیسی می توان روشی مناسب جهت تعیین تخلخل بیسکوئیت پدیده پلی مورفیسم کره کاکائو و بررسی فرایندهای همچون خشک کردن پخت و انجماد و انجماد زدایی و همچنین بررسی کیفیت بافت میوه و سبزی طی انبار داری باشد.