سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی حاج شیرمحمدی – دانشگاه صنعتی اصفهان- داانشکده صنایع

چکیده:

در سیستم های تولید و یا توزیع پیوسته، نظیر نیروگاه ها و شبکه های توزیع انرژی الکتریکی، کاربرد روشهای معمول و سنتی"تعمیر بعد از خرابی" به دلیل هزینه های گزاف رکود اضطراری سیستم چه از نظر اقتصادی، و چه از نظر عکس العملهای جامعه نمی تواند به عنوان یک سیاست منطقی و متکی بر اصول علمی مورد کاربرد قرار بگیرد. اصول مدیریت و حفاظت فنی از تجهیزات که در دهه اخیر تحت عنوان"تروتکنولوژی"، در صنایع پیشرفته جهانی مورد توجه قرار گرفته، امکانات پشتیبانی فنی از سیستم ها را از فازهای آغازین ایجاد یک سیستم، یعنی در مراحل مطالعات امکان پذیری و طراحی مورد نظر قرار داد، و همراه و همگام با طراحی و ساخت سیستم ها، امکانات پشتیبانی و نگهداری و تعمیرات آن را نیز طراحی و تامین می نماید.