سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب

چکیده:

در این مقاله به فناوری کاربردهای یکی از انرژی های تجدید پذیردر نخل داری ب هعنوان یکی از منابع مهم انرژی با مزایای بسیار مفید و گوناگون که اصول آن بر یک چرخه طبیعی و زیست محیطی استوار است م یپردازد. از زمانهای بسیار قدیم از انرژی باد در آسیابها و بادگیرهای بادی جهت تامین انرژی آسیاب و خنک کردن محیط استفاده می شده است. انرژی خورشیدی جهت خشک کردن میوه جات و نگه داری طولانی مدت آنها مورداستفاده بوده است. از انرژی های جریان رود خانه ها و امواج متلاطم دریا در ساحل نیز استفاده های زیادی می برده است. انرژی گرمایی زمین ۱ را نیز می توان جهت تولید گرمایش و الکتریسیته استفاده نمود. استفاده از بیوگاز ۲ نیز از قدیم رایج بوده است. ۳۰۰ سال پیش از این شیخ بهایی دانشمند بزرگ ایرانی گازهای متص اعد شده از فاضلاب را در نقطه ای جمع آوری نموده و بوسیله افروختن دائمی شمعی، آب مخزن حمام معروف شیخ بهایی اصفهان را گرم می کرد. بعد از او ۱۳۸ سال پیش پاستور دریافت باکتری ها در دمای ۳۵ درجه سانتیگراد قادرند در غیاب حضور اکسیژن برخی فاضلاب ها را تجزیه نموده و گاز متان تولید کنند. هم اکنون در کشورهایی مانند ژاپن و هندوستان هزاران دستگاه از انواع مختلف در اندازه ها ی روستایی و عمومی جهت استفاده از انرژ یهای تجدید پذیر ساخته شده است. ای نمقاله به تشریح رو شهای مختلف تولیدانرژی بیوگاز از ضایعات نخل می پردازد.