سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در علوم محض و کاربردی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی
بهرام مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی

چکیده:

یکی از مباحث بسیار مهم علمی، فنی، اقتصادی که کمتر از یکصد سال است توجه عده ای از دانشمندان ومحققان را به خود جلب نویژه خورندگی لوله های انتقال مواد سوختی و آب می باشدCorrosion. یکی تأمین سوخت، یکی از مسایل اساسی هر کشور بوده و انتقال ارزان و مطمئن انتقال مواد سوختی نفت و گاز استفاده از لوله کشی است در بعضی از راههای سریع مطمئن و پیوسته در اسیدی بالا و یا مناطق مرطوب و شرایط لازم است خطوط انتقال مواد سوختی از مناطق شوره زار با خاصیت خوردگی و فساد تدریجی لوله می شود خورنده نیز عبور می کند تحقیقات و بررسی های وسیع جدی و مستمر به منظور شناسایی راههای کاهش و یا جلوگیری از این فرایند در طول ۵۰ سال گذشته و همگام با پیشرفتهای سریع صنایع گوناگون صورت پذیرفته به طوریکه با استفاده از اصول و مبانی علمی و نتایج حاصله از این پژوهشها در تدوین مقررات و روشهای خاص کنترل یا جلوگیری از خسارات ناشی از پدیده خوردگی اقدامات بسیار سودمندی به عمل امده و به پیشرفتهای قابل ملاحظه ای نائل شده اند که از مهمترین آنها کاربرد فناوری نانو تکنولوژی دراین زمینه بوده است.