سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نصیر مهران بد – استادیار دانشگاه شیراز
سجاد رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

برای اطمینان از درستی فرایندهای صنعتی نیاز به ابزارهایی هست که وضعیت های نامطلوب عملکرد فرایند را با دقت و سرعت بالا فرایند نشان دهد درحا لحاضر شبکه Belief (BBN) Bayesian ازجمله روشهای مورد توجه جهت تعیین و تشخیص عیوب فرایندها به شمار می آبد هدف اصلی از این تحقیق بررسی نحوه کارایی شبکه Bayesian به عنوان ابزاری برای عیب یابی فرایندهای صنعتی می بادش که برروی فرایند معیار TE) Tennessee Eastman اعمال شده است دراین تحقیق ۲۱عیب موجود درفرایند teدرنظر گرفته شده می باشد نتایج بررسی شده درقالب نرخ هشدار اشتباه False Alarm rate و نرخ عدم تشخیص Missed detection rate ارایه گردیده است کارایی این روش با دیگر روشهای عیب یابی مقایسه شده است.