سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
احمد سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت
شاپور کوهستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه جیرفت

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های خزنده محیطی است که خسارات گاها غیرقابل جبرانی به منطقه تحت تاثیر خود تحمیل می کند این پدیده به خصوص درمناطق جنوبی کشور که اقلیم خشک و نیمه خشک آن مناطق را دربرگرفته و از اکوسیستم های شکننده تری برخوردار هستند نمود بیشتری دارد دراین مطالعه با استفاده از نرم افزار GIS و شاخص SPI به مطالعه دوره های خشکسالی دراستان کرمان پرداخته شدهاست نتایج نشان میدهد که تعداد وقایع خشکسالی درقسمت های مرکزی و شمالغرب استان درایستگاه های بافت و انار بیشتر بوده است نتایج مطالعه مذکور می تواند به سیستم پایش منطقه کمک شایانی نماید.