سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وهاب فضلی – دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سعیدکیاست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

چکیده:

جوشکاری هیبریدی با استفاده ازترکیب لیزر و قوس الکتریکی برای غلبه برمشکلات بوجود آمده درحین جوش لیزر یا قوس به تنهایی همانندایجاد ترک تشکیل فاز ترد تخلخل اعوجاج و … طراحی شده است دراین مقاله با استفاده از روشهای آزمایشگاهی برروی قطعات فولادی با ضخامت های مختلف برای حالت های جوش ترکیبی لیزر و قوس به بررسی استحکام مفاصل جوش شده دامنه شکاف بین دو قطعه سرعت جوشکاری و بررسی پدیده اعوجاج و تنشهای پسماند پرداخته شده و درنهایت می توان به این نتیجه رسید که از جوشکاری هیبریدی لیزر – قوس م یتوان در صنایع به جای جوشکاری مرسوم قوس زیرپودری استفاده کرد هرچد قیمت تمام شده تاسیسات این نوع جوش نسبتا زیاد می باشد اما با توجه به مزیت های ذکر شده و همچنین کاهش برخی هزینه های جانبی مانندهزینه های مربوط به آماده سازی لبه ها و نیز هزینه های مربوط به رفع عیوب بوجود آمده در جوش ارزش استفاده از این جوش درصنایع می تواند بیش از جوشهای مرسوم باشد.