سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیبه نعلبندی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
سیدصادق سیدلو – استادیار دانشگاه تبریز
جعفر حاجیلو – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

طراحی خطوط فرآوری محصولات کشاورزی و ماشین های مربوطه وابسته به اطلاع از خواص مهندسی هر محصول می باشد دراین تحقیق خواص فیزیکی مشخصه های رنگ وخواص تغذیه ای تمشک ایرانی مورد مطالعه قرارگرفت ضریب اصطکاک استاتیکی تمشک روی چوب استیل و گالوانیزه به ترتیب برابر ۲۲/۴و۳۰/۶ و۲۶ درجه اندازه گیری شد زاویه قرارگیری و کرویت تمشک نیز به ترتیب برابر ۷۳/۵ درجه و ۶/۶±۹۲/۵۶ درصد بدست آمد زاویه قرارگیری و کرویت نمونه ها فاکتور مهمی درطراحی سیستم های جابجایی با استفاده از ناودانی ها می باشد سطح ناودانی ها باید از ماده ای انتخاب شود که تمشک دارای کمترین ضریب اصطکاک استاتیکی روی آن باشد. مقادیر دانسیته حقیقی دانسیته ظاهری و تخلخل تمشک به ترتیب برابر با ۱۰۴۳/۶۱ و۴۹۱/۹۳ کیلوگرم برمترمکعب و ۵۲/۸۶ درصد بدست آمد.