سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

میثاق پرندنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان,
پیام نجفی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزادخوراسگان
مهران هودجی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی دانشگاه آزاد خوراسگان
مرتضی حبیب الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

یکی از شاخص های اساسی در کاربرد مجدد فاضلاب تصفیه شده، غلظت باکتری های کلیفرم و کلیفرم های مدفوعی می باشد. در این تحقیق فاضلاب در شرایط کاملا بی هوازی در یک سیستم چرخشی جریان یافت. هدف اصلی, ارزیابی کارایی این سیستم در کاهش بار میکروبی فاضلاب شهری بود. برای این منظور فاضلاب به مدت ۷۲ ساعت در این سیستم جریان یافت و در زمان های ( ۰, ۲۴ , ۴۸ و ۷۲ ساعت ) نمونه برداری انجام گرفت. کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی در نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که راندمان حذف در این سیستم پس از گذشت ۷۲ ساعت برای کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی بترتیب ۹۵ و ۹۶ درصد می باشد. بنابراین این سیستم در کاهش بار میکروبی فاضلاب شهری موفق بوده و در مورد کلیفرم مدفوعی به سطح استانداردهای جهانی رسیده است