سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد خضری احمدآباد – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری محصولات شیلات
مسعود رضایی –
سیدمهدی اجاق –

چکیده:

به دلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی ازتجمع مواد پلاستیکی مورد استفاده درصنعت بسته بندی گرایش ها به سمت استفاده از پوشش های خوراکی درحال افزایش می باشد هدف ازاین تحقیق برررسی کارایی پوشش پروتئین آب پنیر همراه با اسانس آویشن جهت مهار رشد باکتریهای فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان می باشد از محلول ۸/۵ درصد پروتئین آب پنیر به همراه ۱/۵ درصد اسانس آویشن برای پوشش دادن فیله ها استفاده شد ازمایشهای میکروبی شامل بار کل باکتریایی و باکتریهای سرمادوست به صورت دوره ای انجام گرفت فیله های پوشش داده شده حاوی اسانس آویشن درمقایسه با تیمار شاهد بطور معنی داری مقادیر بازهای نیتروژنی فرار و میزان باکتری های کمتری داشتند p <0/05 درنتیجه پوشش پروتئینی آب پنیر حاوی اسانس آویشن دارای خاصیت ضد میکروبی بوده وتوانست زمان ماندگاری فیله ها را افزایش دهد.