سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پریوش رضایی اسفهلان – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
معصومه مصطفی زاده گلعذانی – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
محمد حسن صفر علیزاده – گروه حشره شناسی کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

برگ های پودر شده ی (Pomegranate) Punica granatum جهت بررسی کارایی علیه شپشه گندم تحت شرایط آزمایشاهی در گروه حشره شناسی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۰ مورد ارزیابی واقع شد. ۵ غلظت مختلف از پودر برگ انار از ۰٫۰۵ تا ۱ گرم (۰٫۰۵ و ۰٫۱ و ۰٫۱۵ و ۰٫۵ و ۱ گرم) با ۱۰ گرم گندم مخلوط شده و جهت برآورد خاصیت حشره کشی و اثر حفاظتی آن روی دانه های گندم مورد آزمایش قرار گرفت. مشخص شد که پودر برگ انار خاصیت کشندگی بالا و تاخیر در تکامل و نیز کاهش معنی دار جمعیت آفت مورد نظر دارد و می تواند در آینده بعنوان یک جایگزین برای آفت کش های شیمیایی عمل نماید.