سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ملیحه روزبهانی – استادیار دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود،
عباس شویدی – دانشگاه صنعت آب و برق تهران
سید محمدرضا مجد زاده طباطبایی – دانشگاه صنعت آب و برق
سید عباس حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

کارایی حوض های ته نشینی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر راندمان دیگر واحدهای تسویه خانه تاثیر می گذارد. برای یک حوض با راندمان بالا ضروری است که میدان جریان یکنواخت و نسبتا ارامی داشته باشداما مناطق در حال گردش همیشه در حوض های ته نشینی وجود دارند. این مناطق با ایجاد فضاهای مرده سبب کاهش حجم موثر حوض شده و کارایی آن را کاهش می دهند. استفاده از صفحات مورب داخل حوض های ته نشینی یکی از روش های افزایش راندمان این حوض ها می باشد یک روش معمول جه بررسی کارایی حوض های ته نشینی از لحاظ هیدرولیکی استفاده از مطالعات ردیاب و منحنی های توزیع زمان ماند است. در این مقاله با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی و بر اساس روش فوث الذکر و اندازه گیری غلظت ، اثر زاویه استقرار صفحات مورب در کارایی هیدرولیکی و راندمان حذف حوض ته نشینی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس نتایج آزمایشات بهینه ترین زاویه استقرار تعیین گردید به طوری که بیشترین شاخص هیدرولیکی عدد انتشار به میزان ۲۰/۸۳ درصد به دست آمد.