سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زینب واحد – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
افسانه صفری –
الهه حبیبی –

چکیده:

آبیاری محصولات کشاورزی یکی از چالشهای موجود درمناطق خشک و نیمه خشک است با توجه به وجود خشکسالی های افزایش کارایی مصرف آبدراین نواحی ضروری به نظر می رسد کارایی مصرف آب عبارت است از نسبت عملکرد محصول به میزان کل آب مصرف شده درطی فصل رشد و معمولا برحسب کیلوگرم ماده تولید شده به ازای هرمتر مکعب آب مصرف شده درهکتار بیان میشود این مطالعه با هدف ارایه راهکارهایی جهت افزایش کارایی مصرف آب صورت گرفته است برای افزایش بهره وری آب مجموعه ای از یک سامانه کارآمد زراعی اعم از مهار آب انتقال آب از مزرعه توزیع یکنواخت و صحیح آب درمزرعه اتخاذ روش صحیح آبیاری عملیات خاک ورزی کاشت و داشت مناسب افزایش حاصلخیزی خاک زراعی رعایت دقیق مسائل به زراعی و به نژادی تراکم مناسب بذر تسطیح اراضی و .. درکارایی مصرف آب تاثیر گذار است کاریای مصرف آب در روشهای مختلف خاک ورزی کاشت و آبیاری متفاوت می باشد.