سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز احدی – مربی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی گرمی
کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
محتشم محبی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با توجه به پیچیدگی ها و مشکلات کاربرد روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی درطول دهه گذشته روش تحلیل پوش آور به عنوان یک ابزار کاربردی مناسب توسعه فراوانی در ارزیابی لرزه ای سازه ها پیدا کرده است و تحقیقات متعددی در خصوص کارایی روشهای پوش آور صورت گرفته است با این حال اکثر این تحقیقات برروی قابهای خمشی بوده و مطالعات کمی برروی قابهای بادبندی شده صورت گرفته است از این رو دراین تحقیق کارایی روش های پوش آور رایج درتخمین پاسخ لرزه ای قابهای بادبندی شده صورت گرفته است از این رو دراین تحقیق کارایی روش های پوش آور رایج در تخمین پاسخ لرزه ای قابهای بادبندی شده مورد ارزیابی قرارگرفته است پاسخ های لرزه ای یک سازه نمونه ۱۴ طبقه فولادی با سیستم مقاوم جانبی بادبندی هم مرکز تحت اثر زلزله های مختلف از طریق روش های مختلف تحلیل پوش آور تخمین زده شده و با پاسخ های حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی بعنوان پاسخ دقیق مورد مقایسه قرارگرفته است.