سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیانوش جعفری – آزمایشگاه جوندگان، بخش جانور شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
سعید سودی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و کشاورزی استان زنجان

چکیده:

جوندگان از مهم‌ترین آفات کشاورزی به شمار می روند.استفاده از سموم جونده کش رایج ترین و ارزانترین روش کنترل جوندگان است. با توجه به هوش و قدرت تطابق جوندگان لزوم ارزیابی جونده کش‌های جدید همواره وجود دارد.از ابتدای آذر ۱۳۸۸ بررسی کارایی جونده کش های دیفناکوم۰۰۵/۰ با شکل طعمه های واکس بلاک و پاستا(خمیری) جونده‌کش برومودیالون ۰۰۵/۰ به عنوان سم شاهد در مناطق یونجه کاری آلوده در منطقه چنداب در اطراف شهرستان ورامین و منطقه سجاس در استان زنجان آغاز شد. این طرح در قالب بلوک های کامل تصادفی درچهار تیمار و سه تکرار با استفاده از روش لانه‌کوبی مورد ارزیابی صحرایی قرار گرفت. نتایج حاصل حاکی از در صد کاهش معنی‌دار جمعیت جوندگان در تیمارها در منطقه چنداب محل زیست جونده آفت( موش ورامین Nesokia indica) به این ترتیب بود: دیفاناکوم واکس بلاک ۹۰% ، دیفاناکوم پاستا ۹۴% ، تیمار شاهد۹۳%. همجنین در منطقه یونجه کاری منطقه سجاس در استان زنجان درصد تلفات جونده آفت(موش مغان Microtus socialis) به این ترتیب بود: دیفاناکوم واکس بلاک ۹۷% ، دیفاناکوم پاستا ۸۶% ، تیمار شاهد ۹۵% . نتایج حاصل نشاندهنده تاثیر معنی دار به کارگیری سم جونده‌کش ماده موثره دیفناکوم با شکل طعمه های واکس بلاک وپاستا در کاهش جمعیت و کنترل جوندگان آفت در مناطق مورد آزمایش بوده است