سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جمشید نظری – جهاد کشاورزی الشتر،
محمدحسن علیزاده – دانشگاه تهران
مجید جوادی – حفظ نباتات لرستان

چکیده:

به دلیل مصرف زیاد علفکشها در زراعت چغندرقند آزمایشی به صورت کاربرد دز کاهش یافته علفکش در دو مرحله به فاصله دو هفته در شهرستان الشتر انجام گرفت. در این آزمایش مخلوط علفکشهای تری فلوسولفورون+کلریدازون+ بتانال پروگرس در دو (هر مرحله نصف دز کاهش یافته توصیه شده) و یک مرحله به کار برده شدند. نتایج نشان از کارایی بهتر دو مرحله ایی کاربرد این علفکشها با وجود دز کاهش یافته داشت و عملکرد محصول چغندرقند به بیش از ۵۰ تن در هکتار افزایش یافت. در کاربرد یک مرحله ایی علفکش با وجود مصرف بیشتر سم عملکرد حدود ۴۰ تن در هکتار بود و این نشان داد که این روش جدید در کاربرد تقسیطی علفکش ها به دلیل سازگاری با محیط زیست و کاهش خسارت روی چغندرقند کارایی بهتری داشته و این روش، هم اکنون به صورت نشریات ترویجی به کشاورزان منطقه انتقال داده می شود