سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمزه احمدی – مدرس دانشگاه جیرفت
نعمت اله مددی زاده – کارشناس ارشد مرتعداری
ایرج امیری – مدرس دانشگاه جیرفت
اسماعیل حجتی مروست – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری

چکیده:

هرگونه اقدامی که موجب افزایش پایداری خاک نسبت به فرسایش بادی یا کاهش سرعت بادتاپایین تر از سرعت آستانه فرسایش بادی گردد عملیات کنترل فرسایش بادی حفاظت خاک درمقابل بادبردگی اطلاق میگردد به عبارت دیگر به کلیه اقداماتی که موجب تعدیل فرسایش تاحد مجاز گردد کنترل فرسایش بادی اطلاق می گردد این مطالعه با هدف بررس یکارایی بادشکن بیولوژیک اطراف مزارع دراراضی کشاورزی شهرستانهای جنوبی استان کرمان انجام شد درجنوب استان کرمان نهال جنگلی جهت ایجاد بادشکن بصورت رایگان دراختیار کشاورزان منطقه قرارمیگیرد با مراجعه به تعدادی از کشاورزان و مشاهده وضعیت اراضی آنان مشخص گردید که علاوهبرافزایش راندمان محصولات کشاورزی ارزش ریالی اراضی کشاورزی آنان نیز به نسبت قبل ایجاد بادشکن افزایش یافته است با توجه به بررسی های انجام شده درمنطقه جنوب کرمان واحداث بادشکن بیولوژیک اطراف مزارع و باغات با گونه های اکالیپتوس و کنار را پیشنهاد می نماییم.