سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه توکلی – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمود محمدی شریف –
علیرضا هادی زاده –
محمدعلی تاجیک قنبری –

چکیده:

کاربرد ترکیبات شیمیایی تدخینی برای کنترل آفات محصولات انباری و خطرات مرتبط با این ترکیبات از جمله آلودگی محیط زیست، آلودگی موادغذایی و مسمومیتهای انسانی باعث توجه زیادی به کاربرد اسانسهای گیاهی برای جایگزینی سموم شده است. اسانسها در صنایع غذایی کاربرد یکی از مهمترین آفات بالپولکی محصولاتPlodia interpunctella داشته و فاقد ویژگیهای نامناسب ترکیبات شیمیایی می باشند. شبپره هندی انباری از جمله غلات، خشکبار، آجیل است. در این تحقیق کارایی اسانس بدست آمده از پوست میوه پرتقال و نارنج روی سه مرحله لاروی: یک روزه بررسی شد. اسانس ها از پوست خشک شده ی میوه ها وPlodia interpunctella متوسط ) ۹ تا ۰۱ روزه( و بزرگ ) ۰۱ تا ۰۹ روزه( و حشرات کاملتیمار شدند. بر مبنای تجزیه پروبیت داده هاN˚۱ با استفاده از دستگاه کلونجر تهیه شدند.