مقاله کارایی و عوارض جانبی برند داخلی کلوپیدوگرل به عنوان داروی مهارکننده تجمع پلاکت در بیماران CABG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: کارایی و عوارض جانبی برند داخلی کلوپیدوگرل به عنوان داروی مهارکننده تجمع پلاکت در بیماران CABG
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلوپیدوگرل
مقاله تجمع پلاکتی
مقاله بای پس عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمنی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صفی آریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: منافی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: کرم پوریان آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی خانلوثانی کریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فعال سازی پلاکت ها و تجمع آنها نقش اساسی را در تشکیل و انتشار ترومبوز عروق کرونری ایفا می نماید. امروزه در بازار دارویی ایران داروی کلوپیدوگرل به عنوان مهارکننده تجمع پلاکتی به شکل خوراکی تجویز می شود. به دلیل قیمت بالای برند اصلی کلوپیدوگرل، یک برند ایرانی تحت عنوان اسویکس (Osvix) تولید شده است. این مطالعه با هدف بررسی کارایی برند ایرانی کلوپیدوگرل اجرا گردید.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد ۸۰ بیمار تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان اکباتان همدان در دو گروه مستقل در مهر ماه ۱۳۹۰ لغایت خرداد ماه ۱۳۹۱ مورد مطالعه بودند. یکی از گروه ها از برند ایرانی کلوپیدوگرل (اسویکس) و گروه دیگر از برند اصلی (پلاویکس) استفاده نمودند. به منظور بررسی کارایی این دو رژیم دارویی در مهارکنندگی پلاکت ها، نمونه های خونی از بیماران مورد مطالعه دریافت شد. تست تجمع پلاکتی از نمونه های خونی با استفاده از سیستم اگریگومتر انجام شد.
یافته ها: میانگین پلاسمای غنی شده با پلاکت در گروه درمانی اسویکس و پلاویکس به ترتیب ۲۳۶۲۶۰±۱۲۳۴۴۴ و ۱۵۳۲۹۰±۸۵۲۰۴ پلاکت در میکرولیتر بوده است. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنادار در پلاسمای غنی شده با پلاکت (P=0.001) و میزان آدنوزین دی فسفات (P=0.004) در گروه مردان و زنان برای گروه درمانی پلاویکس و اسویکس بود. همچنین اختلاف معنادار آماری برای شمارش پلاکت (P=0.000) برای گروه درمانی پلاویکس و اسویکس وجود داشت.
نتیجه گیری: برند ایرانی کلوپیدوگرل (اسویکس) از لحاظ فاکتورهای کارایی در جلوگیری از تجمع پلاکتی کارایی کمتری نسبت به برند اصلی (پلاویکس) نشان می دهد.