مقاله کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۷۳ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان
مقاله کارایی فنی
مقاله تحلیل فراگیر داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی فر رفعت
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بیمارستان ها به عنوان بزرگ ترین و پرهزینه ترین واحدهای عملیاتی نظام بهداشت و درمان از اهمیتی خاص برخوردارند. میزان کارایی می تواند معیاری برای سنجش عملکرد و بهره وری مصرف منابع در بیمارستان ها باشد.
هدف: تعیین کارایی فنی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان به روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA).
مواد و روش ها: در پژوهشی توصیفی– تحلیلی برای تعیین کارایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان، شامل ۱۹ بیمارستان به روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) اطلاعات و آمار مربوطه با استفاده از فرمی که توسط پژوهشگران طراحی شده بود، از مرکز آمار دانشگاه و بیمارستان های مورد مطالعه جمع آوری و برای دستیابی به هدف ها از نرم افزار Deap2.1 و نیز برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد. در این مطالعه انواع کارایی فنی کل، کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس بیمارستان ها در سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۵ بر مبنای کمینه سازی نهاده ها و با پنداشت بازدهی متغییر نسبت به مقیاس اندازه گیری شد.
نتایج: میانگین کارایی فنی بیمارستان ها ۹۴۳٫۰، میانگین کارایی مدیریتی ۹۶۱٫۰ و میانگین کارایی مقیاس ۹۸۰٫۰ به دست آمد. از کل بیمارستان های مورد بررسی تعداد ۸ بیمارستان دارای حداکثر کارایی فنی یک، ۱۰ بیمارستان دارای کارایی فنی ۱-۸٫۰ و یک بیمارستان دارای کارایی کمتر از ۸٫۰ بودند.
نتیجه گیری: در بیمارستان هایی با کارایی فنی کمتر از یک، مقادیر اولیه و بهینه متفاوت بودند و مازاد نهاده داشتند. از این رو بیمارستان های مذکور برای رسیدن به حداکثر کارایی باید به تعداد مازادهای خود از مقادیر اولیه نهاده ها کم کنند تا به میزان کارایی دلخواه دست یابند.