مقاله کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلکیل بنزن سولفونات خطی
مقاله فرآیند تصفیه لجن فعال متعارف
مقاله کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاموطیان راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: درگاهی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پیرصاحب مقداد
جناب آقای / سرکار خانم: الماسی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: آلکیل بنزن سولفونات خطی از دسته شوینده های آنیونی است که به میزان زیادی در کشورهای مختلف تولید و از طریق شبکه های فاضلاب به محیط زیست طبیعی راه پیدا می کند. تصفیه خانه های فاضلاب نقش موثری در حذف این آلاینده بر عهده دارند. هدف از این مطالعه تعیین کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهر کرمانشاه است.
روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی به مدت ۱۰ ماه روی فاضلاب شهر کرمانشاه انجام شد. به منظور تعیین کارایی فرآیند لجن فعال از بخش های ورودی، تعداد ۶۰ نمونه فاضلاب بعد از ته نشینی اولیه و خروجی تصفیه خانه برداشت شد و میزان آلکیل بنزن سولفونات خطی سنجش گردید. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایش ها بر اساس رهنمودهای کتاب استاندارد متد صورت گرفت.
یافته ها: میانگین حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی در فصل زمستان و فصول گرم به ترتیب برابر با ۹۰٫۸ و ۹۶٫۵ درصد به دست آمد و میانگین کلی حذف آن ها برابر با ۹۳٫۹±۳٫۶ درصد بود. همچنین میزان حذف COD و TSS در فصل زمستان به ترتیب ۸۸٫۳ و ۷۲٫۳ درصد بود. این مقادیر در فصل تابستان به ترتیب برابر با ۸۶٫۹ و ۸۳٫۳ درصد به دست آمد.
نتیجه گیری: فرآیند لجن فعال متعارف نقش موثری در حذف غلظت آلکیل بنزن سولفونات خطی دارد و غلظت آن در خروجی سیستم در فصول گرم کم تر از میزان استاندارد زیست محیطی جهت تخلیه به آب های سطحی می باشد.