مقاله کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال در حذف ترکیبات نفتی از منابع آب زیرزمینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۱۹۸ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: کارایی روش سطح پاسخ در بهینه سازی فرآیند ازن زنی کاتالیزوری با کربن فعال در حذف ترکیبات نفتی از منابع آب زیرزمینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب زیرزمینی
مقاله ترکیبات نفتی
مقاله ازن
مقاله روش سطح پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلومی سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: نبی زاده نودهی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: نوری سپهر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: به دلیل رشد جمعیت و افزایش نیاز به منابع آبی و همچنین توسعه صنعت این منابع تحت تاثیر آلودگی های متفاوتی قرار گرفته اند. یک دسته از این آلاینده ها ترکیبات نفتی می باشد که می تواند حاوی ترکیبات خطرناکی مانند BTEX باشد. این ترکیبات می تواند اثرات بهداشتی نامطلوب بسیاری داشته باشد.
روش کار: در این مطالعه از کربن فعال به همراه فرآیند ازن زنی جهت حذف ترکیبات نفتی از نمونه های آب استفاده شد. نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی نزدیک پالایشگاه نفت تهران انجام گرفت. دوزاژ کربن فعال برابر با ۰٫۵، ۳ و ۵٫۵ گرم بر لیتر و مقدار جریان گاز ازن تزریقی برابر با ۲٫۵ L/min بود. از روش سطح پاسخ بر مبنای طراحی  Box-Behnken جهت ارزیابی اثر متغیرهای مستقل بر عملکرد پاسخ (راندمان حذف ترکیبات نفتی) و همچنین پیشگویی بهترین مقدار پاسخ استفاده شد. از آنالیز واریانس (ANOVA) به عنوان روش آماری آنالیز پاسخ ها استفاده شد.
یافته ها: مقدار بالای R2 (0.98) نشان می دهد که حذف COD می تواند بوسیله این مدل تعریف شود. اگر چه مقدار R2adjusted (0.96) کمتر از مقدار R2 می باشد، اما می توان استنتاج کرد که مدل، داده های آزمایشات را به صورت رضایت بخش متناسب کرده است.
نتیجه گیری: استفاده از یک اکسیدان به همراه کربن فعال می تواند راندمان حذف ترکیبات آلی را افزایش دهد. در این مطالعه مشاهده شد که با افزودن کربن فعال به عنوان یک کاتالیست به همراه فرآیند ازن زنی، راندمان حذف ترکیبات نفتی به شدت افزایش می یابد.