مقاله کارایی دو روش LTS و LIS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه (Pistaciaatlantica) در جنگل های زاگرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: کارایی دو روش LTS و LIS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه (Pistaciaatlantica) در جنگل های زاگرس
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه
مقاله تعداد در هکتار
مقاله زاگرس
مقاله LIS ،LTS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفانی فرد سیدیوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعداد در هکتار در یک جامعه جنگلی بیانگر وضعیت موجود بوده و پایش آن، در ارزیابی تغییرات توده های جنگلی بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، کاربرد روش های فاصله ای در برآورد تراکم در جنگل، به ویژه جنگل های تنک، گسترش فراوان یافته است. بنابراین این پژوهش با هدف معرفی و مقایسه دو روش مهم LTS و LIS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه در جنگل های زاگرس انجام شد. بخشی از جنگل تحقیقاتی بنه در استان فارس با مساحت ۴۵ هکتار برای این منظور انتخاب شد. مطالعه اولیه نشان داد که در روش LTS طول مطلوب ترانسکت ۱۶۷ متر بوده که در ۱۰ نقطه نمونه برداری پیاده شد و فاصله عمود بر خط ترانسکت درختان بنه تا ۴۶ متری از ترانسکت ثبت گردید. همچنین در روش LTS، آماربرداری اولیه نشان داد که ترانسکت های روش LTS در شبکه پیاده شده برای این روش نیز مناسب است. نتایج آماربرداری نشان داد که تعداد در هکتار درختان بنه با استفاده از روش LTS برابر با ۲۱٫۱ و با حدود اعتماد (۹۵ درصد) ۱۶ و ۲۶٫۲ بود که با مقدار واقعی (۱۹٫۴ پایه در هکتار) اختلاف معنی داری نداشت. در حالی که روش LIS این مقدار را ۲۶ و با حدود اعتماد (۹۵ درصد) ۱۸٫۷ و ۳۳٫۳ نشان داد که میانگین به دست آمده با مقدار واقعی اختلاف معنی دار داشت. بنابراین روش LTS در برآورد تعداد در هکتار درختان بنه در محدوده بررسی کارایی بیش تری داشته و پیشنهاد می شود قابلیت روش نام برده در سایر نقاط جنگل های زاگرس نیز مورد بررسی قرار گیرد.