سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا منظم اسماعیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
محمدرضا قطبی راوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

مانع های صوتی یکی از موثرترین روشهای کنترل صدا برای آلودگی های صوتی محیطی و همچنین کنترل سر و صدا در صنایع می باشد. اساسا مانع صوتی از انتقال مستقیم موج صوتی توسط منبع صوتی به گیرنده جلوگیری به عمل می آورد.اگر ساختار مانع صوتی بخوبی طراحی شود ، موج صوتی فقط از راههای غیر مستقیم می تواند به گیرنده منتقل شود. بر اساس اطلاعات قبلی از مدلهای مختلف مانعهای صوتی و تاریخچه توسعه آنها ، نتایج یک تحقیق گسترده درباره کارائی مانع های صوتی با اشکال Arrow ,T,Y (پیکان) و Cylinder ( استوانه ای ) مجهز به پخش کننده های صوتی (Quadratic Residue Diffuser (QRD در این مقاله ارائه می گردد . برای محاسبه افت مانع ( Insertion Loss ) در این تحقیق از یک روش شبیه سازی دو بعد (BEM) استفاده گردیده است. نتیج بدست آمده از مانعهای شیاردار (QRD) با مانع های سفت و همچنین جاذب دار مقایسه گردیده اند . روش ساده و سریع جعبه های با امپدانس متغیر در مدل شبیه سازی مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن در مقایسه با روش استاندارد مدل سازی تمام سطوح د ریک باند فرکانسی وسیع با دقت بالائی گزارش گردید. مانع های T, Y شکل کارائی بهتری را نسبت به سایر اشکال مانع های صوتی ایجاد کردند. همچنین مشخص گردید که بهترین شکل برای استفاده از سطوح شیاردار (QRD) مانع T شکل است . نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که اگر فرکانس طراحی سطوح پخش کننده صوتی (QRD) پایین آورده شوند ، کارائی مانع صوتی شیاردار نیز در فرکانسهای پایینتر بهبود پیدا خواهد کرد . بنابراین در بین مدلهای تست شده بهترین مانع صوتی برای کنترل سر و صدای ترافیک یک دیوار T شکل شیاردار با فرکانس طراحی ۴۰۰ هرتز می باشد.