سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – استادیار دانشکده بهداشت ساری
محبوبه قوچانی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

فاضلاب بیمارستانی کیفیتی مانند فاضلاب شهری دارند اما حاوی ترکیبات بالقوه خطرناکی هستند که در صورت عدم تصفیه و دفع مناسب باعث مخاطرات بهداشتی می گردند، لذا بمنظور توجه به جوانب حفظ محیط زیست این تحقیق در رابطه با وضعیت تصفیه خانه های فاضلاب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی در شهر ساری از نظر حذف کلی فرم مدفوعی ( ES ) صورت گرفته است . جهت آزمایش میکروبی در چندین مرحله از قسمت های ورودی به تصفیه خانه و پساب خروجی در ساعات حداکثر و حداقل دبی نمونه گرفته شده و به روش تخمیر چند لوله ای ورد آزمایش قرار گرفته اند . آزمایشات کلیفرم کل و کلی فرم مدفوعی بر اساس کتاب استاندارد متد سال ۲۰۰۲ انجام گرفت همچنین کلر باقیمانده پساب خروجی هم اندازه گیری و موقع نمونه گیری خنثی سازی شد. میانگین راندمان حذف ES در بیمارستان های بوعلی ۹۹/۵۷% ، امام ۹۷/۴۵ % ، زارع ۹۲/۴۷ ، فاطمه زهرا ۹۰/۶۲۵ % است . میزان کلر باقیمانده در پساب خروجی در روزهای نمونه برداری در بیمارستان های بوعلی ۰/۵ – ۰/۳ ، امام ۰/۳ – ۰/۲ ، زارع ۰/۲ و فاطمه زهرا (ع) ۷۴۷ لیتر ، زارع ۱۲۵۷ لیتر ، امام ۱۷۹۷ لیتر ، و بوعلی ۲۱۳۴ لیتر در ماه می باشد . راندمان حذف ES در ساعات مینیمم دبی بیشتر است و با توجه به میزان کلر باقیمانده در پساب خروجی و میزان مواد شوینده و ضد عفونی کننده ای که وارد سیستم تصفیه می شود راندمان حذف ES در بیمارستان بوعلی از بقیه بیشتر و در بیمارستان فاطمه زهرا از بقیه کمتر بوده است و نشان می دهد برای کارائی بهتر تصفیه خانه ها همانند بیمارستان بوعلی به بهینه سازی نیاز دارند.