سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محبوبه جراح – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز،
رضا قاسمی – استادیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
سونیا مایل – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

گیاه پالایی از روش های نوین در پاکسازی خاک از فلزات سنگین نظیر نیکل می باشد. این تحقیق با هدف تأثیر تلقیح قارچ گلوموس موسه ای و ای دی تی ا بر پالایش یک خاک آهکی آلوده به سطوح مختلف نیکل توسط آفتاب گردان انجام شد. نتایج نشان داد با تلقیح قارچ و یا کاربرد ای دی تی ا میزان جذب نیکل دراندام هوایی افزایش یافت. در بالاترین سطح نیکل با تلقیح قارچ و یا کاربرد ای دی تی ا کارایی جذب و استخراج گیاهی افزایش، اما کارایی انتقال گیاهی کاهش یافت. به نظر می رسد که تأثیر تیمارهای مورد نظر به صورت گیاه تثبیتی نیکل می باشد