مقاله کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه ای شب پره پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۲ در نامه انجمن حشره شناسی ایران از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه ای شب پره پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Plutella xylostella
مقاله Carum copticum
مقاله نانوکپسول
مقاله اسانس گیاهی
مقاله شاخص های تغذیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمال مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: محرمی پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: زندی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: نگهبان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور افزایش کارآیی و تاثیر طولانی تر اسانس ها، استفاده از کپسوله کردن اسانس در ابعاد نانو و میکرو می تواند راه حل موثری باشد. در این مطالعه، تاثیر ضدتغذیه ای فرمولاسیون جدید نانوکپسول اسانس استخراج شده از بذر زنیان، Carum copticum C. B. Clarke، روی لارو شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.)، مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین شاخص های تغذیه ای لارو شب پره مذکور تحت تاثیر فرمولاسیون اسانس زنیان، به طور روزانه وزن غذای خورده شده، افزایش وزن لاروی و وزن فضولات تولید شده، به مدت سه روز ثبت شد. آزمایش در شرایط دمایی۲۷±۱ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۶۵±۵ درصد و دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد که فرمولاسیون نانوکپسول اسانس زنیان به طور معنی داری نرخ مصرف نسبی غذا، نرخ رشد نسبی، بازده تبدیل غذای خورده شده و بازده تبدیل غذای هضم شده را کاهش داده است. همچنین، شاخص تقریبی هضم شوندگی در مقایسه با شاهد به طور معنی داری پس از گذشت سه روز تغذیه کاهش یافت، درحالی که شاخص بازدارندگی تغذیه ای در مقایسه با شاهد معنی دار نشد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که فرمولاسیون نانوکپسول موجب رهاسازی کنترل شده و تدریجی اسانس شده و اثرات سمیت تغذیه ای اسانس را به طور موثری افزایش داده است.