مقاله کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی از دیدگاه دانشجویان و گروه آموزشی: یک پژوهش کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۶ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: کارآموزی در عرصه رشته بهداشت عمومی از دیدگاه دانشجویان و گروه آموزشی: یک پژوهش کیفی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآموزی در عرصه
مقاله بهداشت عمومی
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزراد پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: رضائی سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دانش آموختگان رشته بهداشت عمومی پس از فراغت از تحصیل، کارشناس حرفه ای در نظام سلامت خواهند بود تا با قرار گرفتن کنار سایر کارکنان سلامت، مسوولیت تامین، حفظ و ارتقای سلامت جامعه را به عهده گیرند برای انجام این مهم دانشجویان فوق باید دانش و مهارت لازم را عمدتا در دوره کارآموزی، کسب نمایند، این پژوهش با هدف بررسی واحد درسی کارآموزی رشته بهداشت عمومی از طریق کسب عمیق دیدگاه های گروه آموزشی و دانشجویان مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مازندارن انجام گرفت.
روش بررسی: در این پژوهش کیفی، نمونه گیری به شکل هدفمند از بین جامعه کارآموزان، فارغ التحصیلان و گروه آموزشی بهداشت عمومی در دانشکده بهداشت انجام شد و مصاحبه هایی به صورت نیمه ساختار یافته صورت گرفت. بنابراین نتایج حاصل از مصاحبه ها، ما را برای انتخاب نمونه بعدی راهنمایی کرده، به ترتیب نمونه های بعدی به دست آمدند تا جایی که دیگر ایده جدیدی به دست نیامد، پس از گردآوری اطلاعات از نمونه ها به تعداد یازده نفر، یافته های پژوهش به روش آنالیز محتوا، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر پنج درون مایه اصلی و تعدادی درون مایه فرعی حاصل شد. ارزیابی سرفصل های کارآموزی، انتظارات از کارآموزی، انگیزه دانشجویان از حضور در کارآموزی، پرورش مهارت های غیرفنی و مدیریت و برنامه ریزی کارآموزی از این دسته اند.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ضعف برنامه ریزی منسجم عامل بروز مشکلات عمده در کارآموزی دانشجویان می باشد، لذا لازم است مسوولان با برنامه های منسجم تر در جهت ارتقای کیفیت کارآموزی گام بردارند.