سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمحمد مرتضوی – دانشجوی ارشد کامپیوتر

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم مجموعه از گره های حسگرکوچک می باشند که توانایی نظارت و حس محیط پیرامون خود و ارسال داده های حس شده را به یک ایستگاه اصلی دارند کاربردهای متنوع و روزافزون این نوع شبکه ها محققان را به تحقیق دراین زمینه علاقمند کردها ست چالش اساسی شبکه های حسگر محدودیت انرژی موجود درگره ها می باشد که بقای شبکه را تحت تاثیر خود قرار داده است ازاین رو روشهای مختلفی جهت بهینه کردن مصرف انرژی و درنتیجه افزایش طول عمر شبکه حسگر ارایه گردیده است دراین مقاله به ارایه الگوریتم های مسیریابی انرژی کارامد خوشه بندی گره های حسگر ترکیب و تجمیع داده ها و مدیریت زمان بندی گره ها می پردازیم که هریک به نوعی به کاهش مصرف انرژی گره ها منتج می شود.