سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کوروش متولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی-گروه شیمی کاربردی
زهرا یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این پژوهش ،کاربرد نانوذرات جیوهII)به کمک شیوهDLLME تلفیق شده با اسپکتروفلوئوریمتری جهت استخراج، پیش تغلیظ و آنالیز جم فیبروزیل، مد نظر بوده است. حلال میکرو استخراج و حلال پراکنده ساز حاوی نانوذرات، مستقیمأ به داخل محلول آبی حاویTC تیوکروم) تزریق گردید.بعد از سانتریفوژ کردن آن، شاهد جداسازی فازها، با راسب شدن قطرات ریز حلال میکرواستخراج در ته یک لوله آزمایش بودیم. فاز ته نشین شده برای اندازه گیری جم فیبروزیل به داخل یک اسپکتروفلوئوریمتر با طول موجهای تحریک/نشر برابر ۳۷۵/۴۳۸nm انتقال یافت. تحت شرایط بهینه تجربی، نتایج این روش به این صورت بدست آمد: محدوده خطی پویا۰٫۲-۱۰۰ng/mlمحدوده تشخیصng/ml0.06 انحراف استانداردنسبی: ۳٫۰ % . این روش به طور مطلوبی جهت اندازه گیریهای مربوط به ادرار انسان و فرمولاسیونهای داروئی قابل کاربرد است. صحت نتایج حاصله ازطریق سنجش ریکاوری و با مقایسه با سایر روشها سنجیده و بسیار مطلوب تشخیصداده شد.