سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی معصومی – کارشناسی ارشد – مهندسین مشاور ساحل
مهدی رجحانی – دکترا -مهندسین مشاور ساحل
روح الله امیرآبادی امیرآبادی – دکترا -مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی کارآمدی راهکارهای مختلف کاهش فرورفت مصالح سنگی موجشکن در بسترهای سست میپردازد. در این مطالعه به راهکارهای کنترل فرورفت مصالح اشاره شده و چند روش بکار گرفته شده در پروژه بنادر چندمنظوره معرفی و کارآمدی آنها با یکدیگر مقایسهشده است. راهکارهای بکار رفته در پروژه بنادر چندمنظوره شامل روش جایگزینی با مصالح مغزه، استفاده از محصولات ژئوسنتتیک و ایجادمترس ماسهای میباشد که نتایج حاصل از بکارگیری این سه روش توسط اطلاعات برداشت شده در حین اجرا از نظر هزینه و کار آمدی در کاهش فرورفت با یکدیگر مقایسه شده است. از این مطالعه بدست میآید، انتخاب روش مطلوب در کنترل فرورفت مصالح بستگی به عواملی همچون ضخامت لایه سست، در دسترس بودن مصالح سنگی، فاصله حمل، شرایط بستر، نوع ژئوسنتتیک مورد استفاده، وجود ماسه در محل و … بستگی داشته و در هر پروژه ممکن است یک روش، گزینه مطلوب باشد. بر این اساس لازم است انتخاب راهکار مناسب برای هر پروژه، با شناسایی تاثیر عوامل مختلف صورت پذیرد.