سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حسین سالاری بنا – مدرس کارافرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی -واحد مازندران دانشجوی دکتر

چکیده:

امروزه کارآفرینی در پرورش زنبور عسل ایجاد دگرگونی از کسب و کارهای سنتی به سمت کسب و کارهای دانش محور است. این مطالعه از نوع تحلیلی بوده که به روش کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته و در قالب مقاله حاضر ارائه گردیده است. هدف عمده نوشتار حاضر استدلال روی مفاهیم و اهمیت کارآفرینی در پرورش زنبور عسل و همچنین ارائه راهکارهایی با توجه به تجربیات موفق می باشد. کار آفرینی با کارکردها و پیامدهای مثبتی که دارد، به عنوان راه حل اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات و بحرانهای داخلی و باقی ماندن درعرصه رقابتهای جهانی، از سوی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است. در شرایط فعلی کشور و نیز روند تغییرات بین المللی و پدیده جهانی شدن اقتصاد ، لازم است تا موضوع توسعه کار آفرینی درپرورش زنبور عسل به عنوان برنامه ای راهبردی تلقی و به آن پرداخته شود. در این مقاله سعی شده است تا با مطالعه بحث های کارآفرینی در بخش پرورش زنبور عسل و گرایش های موجود و در حال شکل گیری ، زمینه ها و فرصت های مناسب پیشنهاد گردد.