سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عزیمه رفیعی – کارشناس ارشد مشاوره شغلی،دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی،شناخت و پرورش ویژگی های کارآفرینانه و توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور کرده است.چنانچه کارآفرینی با برنامه ریزی دقیق انجام گیرد،یکی از راه حل های بهبود بیماری امروز اقتصاد کشور و توانمندسازی جمعیت جوان کشور است(زیرک مرادلو، ۱۳۸۷ ).بنابراین با توجه به اهمیت پرورش ویژگی های روانشناختی کارآفرینی در دانش آموزان و دانشجویان در محیط های آموزشی،در این مقاله سعی بر آن است که مفاهیم کارآفرینی و سیر تحولی آن،انواع،رویکردها،ویژگی های روانشناختی کارآفرینان و سطوح آموزش کارآفرینی در نظام آموزشی مورد بحث قرار گیرد .