سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه مولائی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک سنگ
مریم سیاوشی – کارشناس ارشد زیست شناسی
حسین چاوشی – کارشناس ارشد

چکیده:

امروزه توان علمی و فنی بارزترین شاخص توسعه یافتگی یک کشور به شمار یم رود افزایش ظرفیت وکارایی علمی و فنی و استفاده بهینه از آن مستلزم شناخت دقیق مولفه های آن است این مولفه ها مجموعه ای از منابع نیروی انسانی منابع مالی و سرمایه ای تجهیزات و فضای کالبدی است که تحت یک مدیریت منسجم و سازمان یافته درمحدوده علوم و تکنولوژی بکاررفتهمی شود یکی از مولفه هایی که میتواند معیار مناسبی برای نشان دادن اهمیت و اولویت یک موضوع یا قلمرو از علم و تکنولوژی باشد حجم منابع مالی و میزان سرمایه گذاری درتحقیق و توسعه است زیست فناوری بعنوان علم روز و امید فردای جهان از اولویت برخوردار است و باید به آن بهای بیشتری داده شود.