سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مژگان ترکی – عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مینا بیگلری – عضو انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
پژمان قاسمی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل
محمد راستی فر – پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، گروه پژوهشی کشت و توسعه

چکیده:

توسعه کار آفرینی، وجود ساختارهای مناسب و راهبردهای کارآمد و لازمالاجرا را طلب میکند. راهبردها و سیاستهای کلان، نقش مهمی در موفقیت در عرصه کارآفرینی را دارند. کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حامی اقتصادهای ملی و منطقهای به منابع انسانی متخصص و کارآزموده نیاز دارد. با وجود رشد کمی مدارس عالی و دانشکدههای علوم کشاورزی و به ویژه افزایش چشمگیر تعداد دانشجویان مؤنث، بیکاری دانش آموختگان و فارغالتحصیلان دانشگاهی، به یک معضل جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل گردیده است. تعاونی های کشاورزی دانش بنیان، عواملی مانند جنسیت دانش آموختگان بخش کشاورزی، عدم آشنایی کشاورزان با کارآیی سیستمهای مدرن و جدید، تغییر و تحولات عرصه کشاورزی، عوامل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و آموزشی را مانع ایجاد کسب و کارهای پایدار در بخش کشاورزی میدانند. به همین منظور برای رفع برخی از موانع میتوان به تشکیل تعاونی و استفاده از وام و تسهیلات و امکاناتی که تعاونی در اختیار اعضاء قرار میدهد اشاره نمود.