سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

جواد نوری پوراپورواری –

چکیده:

علیرغم گسترش روزافزون دانشکده های کشاورزی درکشور چرا هنوز کشاورزی ایران از توسعه شایسته خود بازمانده است زمانی عقیده بر ان بود که گسترش دانشکده های کشاورزی و تربیت نیروی تحصیل کرده منجر به توسعه کشاورزی خواهد شد لذا دراین راستا قدمهای زیادی برای تربیت نیروی انسانی ماهر برداشته شد بطوریکه امروزه به جرات می توان گفت کشورمان درزمینه نیروی تحصیلکرده کشاورزی البته به لحاظ کمی نه تنها کمبودی ندارد بلکه مشکل بیکاری انبوه فارغ التحصیلان این بخش خود به معضل عمده دیگری تبدیل شده است به راستی برای رسیدن بتوسعه قابل قبول در بخش کشاورزی چه باید کرد با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته مشخص می شود که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند یکی از کارکردهای اصلی اموزش درسطوح مختلف به ویژه نظام اموزش عالی تربیت فارغ التحصیلان خلاق و کارافرین می باشد نگاهی اجمالی به کارایی فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و توانمندی های عملی آنها برای ایجاد تحول دربخش کشاورزیکشور نشان دهنده این واقعیت ناخوشایند باشد که اموزش عالی دررسیدن به این مهم از کارایی چندانی برخوردار نبوده است.