سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهین خطیب نیا – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
آمنه رضایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و ساز
زهرا خسروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی و ساز

چکیده:

نسان از آغاز آفرینش برای گذران زندگی مجبور به کار و کارآفرینی بوده و فرهنگ، مجموعه آداب و رسوم و باورهای حاکم بر جامعه است که از دیدگاه شیوه زندگی جدایی ناپذیر از کار و کارآفرینی است. در این مقاله با مطالعه آثار بی نظیر و خلاقانه ادب فارسی با بیان بیش از صدها شغل و حرفه و ارائه راهکارهای مفید و مثمر ثمری که در جهت بسط و گسترش این مشاغل در بطن جامعه ارائه شده، پی می بریم کار و کارآفرینی و ایجاد خلاقیت در آن هزاران سال پیش بین ایرانیان کهن از راه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگ و تمدن کشور محسوب می شده است.