سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مهدی کاظمی – دانشیار
امین رضا کمالیان – دانشیار
محدثه طالبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مقوله هنر و فرهنگ ازنظر بسیاری از افراد یک موضوع روشنفکری و سرگرمی محسوب میشود نتیجه این تفکر این است که سهم هنر و فرهنگ دراقتصادکشور یک سهم حاشیه ای است درحالیکه بخش فرهنگ و هنر یک بخش رشد یابند هاست که با سرعتی بیش ازسایر بخشهای اقتصادی توسعه می یابد بعلاوه ین بخش امکانات و فرصت های شغلی بسیارمتفاوت و غالبا با مهارت های بالا را ایجاد میکند دراین مقاله ضمن بیان اهمیت کارآفرینی فرهنگی و صنایع خلاق درعرصه اقتصاد و رقابت جهانی به تشریح مبانی نظری کارافرینی فرهنگی صنایع خلاق و صنایع فرهنگی پرداخته و ارتباط صنایع خلاق و صنایع فرهنگی ونیز مدلهای دستیابی به درک نظامند از ویژگیهای ساختاری صنایع خلاق را بیان مینماییم.