سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی طاهریان – دانشجوی مدیریت صنعتی
مصطفی رئوفی – کارشناس حوزه معاونت پژوهش

چکیده:

امروزه کشورما وارد دوره آشنایی و اهمیت دادن به کارافرینی شده است که بسیاری ازکشورهای پیشرفته آن را سپری کرده اند بطوریکه روند توسعه اقتصادی دراین کشورها بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارافرینی است باتوجه به ویژگی بارزکارافرینان که همان فرصت شناسی و شکارفرصتهاست و نظر به اینکه اقتصادامروز همواره درمعرض تغییرات سریع است لازم است کارافرینان برای کشف فرصت ها همواره درمعرض اطلاعات مختلف صنعتی کشاورزی و خدماتی قرارگیرند امروزه فناوریهای نانو اطلاعات و بیوتکنولوژی درکشور ما شناخته شده و موضوع مطالعات و پژوهشهای کاربردی هستند اما درجهان فناوری های دیگری مطرح است که طی ده سال آینده فناوریهای برتر خواهند بود که میتوانند فرصتهای مطلوبی برای کارافرینان کشورمان باشند درانی مقاله سعی شده است با نگاهی اجمالی به فرایند کارافرینی فرصت شناسی و شکارفرصت ها به نقش کارافرینان درتوسعه صنایع برتر پرداخته و با معرفی کلی تعدادی ازفناوریهای برتر اینده و تبیین وضعیت موجود کشور نسبت به این فناوریها موضوع کارافرینی مبتنی برفناوری دانش بنیان که میتواند راه گشای توسعه اقتصادی باشد مورد توجه قرارگیرد.