سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صائمه محمدیان روشن – کارشناس ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

جامعه و سازمانی میتواند درمسیر توسعه حرکت روبهجلو و با شتابی داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولدتجهیز کند دراین مقاله سعی داریم ضمن بیان مفهوم کارافرینی و سیرتحولات کارآفرینی به بیان ضرورت توجه به نقش آموزش درکارآفرینی بپردازیم روش این تحقیق به صورت مطالعات کتابخانه ای بوده است و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده دراین حوزه و نیز تجربه کشورهایی که درزمینه کارافرینی پیشگام بوده اند آنچه از این پژوهش برمی آید حاکی از آن است که آموزش کارآفرینی چه بصورت آکادمیک و چه ازطریق مراکز کارآفرینی می تواند نقش بسزایی درایجاد اشتغال و به طبع آن پیشرفت اقتصادی کشور داشته باشد.