سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد یاری ناصریه – دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج
عبدا.. یزدی –
حسن تاجیک محمدیه –

چکیده:

کارآفرینی به عنوان یک پدیدهنویندراقتصاد نقش موثری را درستوعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است کارآفرینی دراقصتاد رقابتی و مبتنی بربازار امروزه دارای نقش کلیدی است بهعبارت دیگر دریک اقتصادپویا ایده ها محصولاتو خدمات همواره درحال تغییر است و دراین میان کارافرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد از این رو دریک گسره وسیع تمام عناصر فعال درصحنه اقتصاد مصرف کنندگان تولید کنندگان سرمایه گذاران باید به کارافرینی بپردازند و به سهم خود کارافرین باشند دربرخی نظریه های دانش مندان به این دوره زمانی عصر کارافرینی اطلاق شده است چرا که امروزه توسعه فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی کشورها درسایه وجود مدیران خلاق و نوآور پیش می رود کارافرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی درعصر مدرن شناخته شده است. درادبیات کارافرینی انواع کارافرینی به سه نوع کارافرینی فردی سازمانی و بین المللی تقسیم شده است نگارنده مقاله با توجه به ضرورت این مبحث و با توجه به تاکید دین مبین اسلام مبنی برشورا و اتخاذ تصمیم براساسنظر اکثریت واژه ای جدید را وارد مقوله کارافرینی نموده است.