سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیدا استاد رحیمی – کارشناس مهندسی صنایع
عباس گل محمدی – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

کارآفرینی فردی و سازمانی و درپی ان بهره وری کیفیت و تعالی سازمانی ارکان جدانشدنی صنایع و سازمان های موفق است پژوهش حاضربا عنوان بهره وری و کیفیت و تاثیر آن برکارافرینی و تعالی سازمانی با تکیه بردانش موجود و مطالعات متنوع و مشاهده نتایج فعالیت های صورت گرفته درسازمان های بهره ور ارایه گردیده است و ضمن تعریف کارافرینی بهره وری تعالی سازمانی و کیفیت به بیان ارتباط هریک با کارافرینی سازمانی و بیان راه کارهای بهره وری و فراهم سازی شرایط برای پرورش افراد خلاق و کارآفرین ونواور پرداخته شده است پس ازآن جهت روشن شدن مسیر مراحل چهارگانه نوآوری و پیرو آن چگونگی از میان برداشتن موانع احتمالی پیشرو شرح داده شده است دراخر مشکلات کارافرینی سازمانی درایران بیان گردیده است.