سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مریم محمدی پابندی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
روح اله رضائی – استادیاردانشگاه زنجان

چکیده:

کارآفرینی در حال حاضر زمینه بسیار مهمی برای مطالعه و تحقیق به شمار میآید؛ مقوله کارآفرینی مفهومی عینی وعملی است که ریشهای به درازای تاریخ بشر دارد، هر چند به عنوان یک رشته علمی جدید طی سه دهه اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در این میان کارآفرینی سازمانی به عنوان پدیدهای نوین در اقتصاد، نقش موثری را در توسعه اقتصادی کشورها ایفا میکند و امروزه در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، دارای نقش کلیدی است. از طرفی، به دلایلی چون محدودیت منابع، مشکلات اجتماعی، روند کوچکسازی دولتها، نارکارآمدی روشهای سنتی مدیریت دولتی، تغییرات سریع محیطی و حفظ نیروی انسانی کارآمد، کارآفرینی سازمانی به عنوان یک پدیده بدون جایگزین در سازمانهای امروزی مطرح شده است از اینرو با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله میکوشد به تبیین مفاهیم و تعاریف، مدلها و ابعاد مختلف کارآفرینی سازمانی به همراه شناخت موانع وهمچنین راهکارهای توسعه آن بپردازد