سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

خورشید قربانی پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی
زینب صابری – کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

در سال های اخیر زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور گرایش بیشتری به تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده اند به گونه ای که نرخ ورود آنان به دانشگاهها، سال به سال در حال افزایش است. با این وصف فارغ التحصیلان زن هر ساله بخش قابل توجهی از نیروی آماده به کار را تشکیل می دهند که اشتغال آنها می تواند چالش عمده ای برای دولت تلقی شود. در چنین شرایطی ترغیب و ترویج کارآفرینی و ارتقای فعالیت های کارآفرینانه زنان می تواند محرکی موثر برای رشد و توسعه اقتصاد، افزایش درآمد زنان و بهبود کیفیت زندگی آنان تلقی گردد. اما امروزه سهم زنان در فعالیت های کارآفرینی جامعه بسیار اندک است. در این راستا ارتقای فعالیت های کارآفرینانه زنان و ایجاد کسب و کارهای مستقل در بین دانش آموختگان زن با یک سری مشکلات و چالش ها رو به رو بوده که مانع از بروز استعدادهای بالقوه زنان در عرصه کارآفرینی و اشتغال شده است.تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع و چالش های توسعه کارآفرینی زنان فارغ التحصیل با استفاده از ابزار پرسشنامه یک نمونه ۱۱۱ نفری از زنان فارغ التحصیل جویای کار در شهر شهرکرد را مورد سنجش قرار داده و اطلاعات به دست آمده را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی) آزمون خی دو( مورد تحلیل قرار داده است. . نتایج تحقیق نشان می دهد که محدودیت های خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی، موانع مالی و محدودیت های قانونی به عنوان عمده ترین موانع و چالش ها در توسعه کارآفرینی زنان تلقی شده است