سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی عیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی مرتعداری
سمیه عیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد توسعه روستایی

چکیده:

یکی از مسائل مبتلا به دانش آموختگان دانشگاهی نبود فرصت های لازم برای اشتغال و درنتیجه بیکاری پس از دانش آموختگی است که عوامل و دلایل بسیاری نظیر ضعف مهارتی عدم توانایی درراه اندازی واحدهای اشتغال زا و نبود یا کمبود فرصت های شغلی به این امر دامن زده است با این حال م یتوان اذعان داشت که فرهن گسازی کارآفرینی که همانا توسعه و تقویت روحیه کارافرینی و آموزش آن در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی می باشد به عنوان راه حلی مناسب پیشنهاد می شود دانشگاه به عنوان سازمان های پیچیده ای که تربیت متخصصان جامعه دررشته های گوناگون را برعهده دارند با داشتن امکانات وسیع انبوه دانشجویان و پژوهشگران و ابزار تحقیقاتی درزمینه های مختلف کمک شایانی به پیشرفت و پیشبرد تمدن بشری نموده اند این مطالعه به صورت مروری و کتابخانه ای و بررسی نتایج پژوهشهای دیگر دراین راستا انجام شده است با توجه بهنتایج بدست آمده ارتقا قابلیت ها و توانایی های دانشجویان اساسی ترین نیاز بازار کار امروز تلقی می شود و نتیجه آن که دانشجویان امروزی نمی بایست صرفا دریافت کننده اطلاعات علمی می باشد بلکه انتظار می رود تا بتواندگستره دانش خود را سمت بخشیده و از آن دانش فعالانه و تحت نظات مربیان و استادان خود استفاده نماید.