سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل مرید – کارشناسی ارشد رشته ترویج و آموزش کشاورزی
مسعود برادران – عضو هیأت علمی دانشگاه کشاورزیس و منابع طبیعی رامین

چکیده:

در عصر ظهور اقتصادهای دانش بنیان، فرایند تغییر و تحول مستمر و پرشتاب از عمده ترین جریان های حاکم بر حیات بشری و از مهم ترین مشخصات بارز آن به شمار می رود. فرایند کارآفرینی و خلاقیت که اساس و بستر ساز تغییر و تحول و دگرگونی است، نقش بسیار بنیادین و تعیین کننده ای در این زمینه ایفا می کند. بنابراین جوامع و سازمان هایی که نتوانند خود را با این تغییر و تحول شتابان وفق دهند از قافله عقب می مانند و مجبور به ترک صحنه می باشند. لذا امروزه تمامی سازمان ها، شرکت ها و جوامع سعی می کنند تا این فرایند را بخوبی درک، و آن را پیاده نمایند. جوامع روستایی نیز همچون سایر جوامع باید بتوانند این فرایند و ابزارها و الزامات آن را بخوبی بشناسند و منابع و فرصت های خود را بدست کارآفرین و کارآفرینان بسپارند. با توجه به اینکه در زمان های مختلف استراتژی ها و راهبردهای متفاوتی برای توسعه روستایی در جهان مطرح بوده، در سالهای اخیر نیز، کارآفرینی به عنوان یک استراتژی، به راهبردی جدید در توسعه روستایی تبدیل شده است . این پژوهش با هدف بررسی، شناخت و تجزیه و تحلیل نقش کارآفرینی در توسعه روستایی در کشورهای مختلف جهان و اتخاذ شیوه ها و روش های برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه کارآفرینی در محیط های روستایی برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی کشور انجام شده و در پی یافتن پاسخ به این سوال که آیا کارآفرینی می تواند به عنوان یک استراتژی و راهبرد برای توسعه پایدار روستایی مطرح شود؟ این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، و با بهره گیری از منابع متعدد لاتین و فارسی بصورت توصیفی تحلیلی و تطبیقی- مقایسه ای انجام شده است. در کشورهای توسعه یافته، کارآفرینی در محیط های روستایی جایگاه خود را پیدا کرده است و حتی در بعضی از کشورهای در حال توسعه نیز این فرایند بخوبی مورد توجه قرار گرفته است.