سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش فناوری اطلاعات، حال، آینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

باقر کرد – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه میرشمسی – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده:

درسالهای اخیر اشکال جدید کارآفرینی از هم افزایی میان پیشرفتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر پارادایم های تعاملات اقتصادی ظهور پیدا کرده است ایجاد کسب و کارهای مخاطره آمیز جدید نقش تعیین کننده ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور ایفا می کنند و به رغم آشفتگی بازار موجود تشکیل شرکتهایجدیددر اقتصاد شبکه کارافرینی دیجیتالی موضوع اصلی برای هر صنعت ملی است کارافرینی دیجیتالی قطعا منجر به ایجاد فرایندهایی جدید و مفاهیم جدید کسب وکار خواهد شد پردازش شایسته اطلاعات باید پایه و اساس چنین تلاشهای کارافرینی باشد این مقاله با هدف تشریح مفهوم کارافرینی دیجیتالی در بستر توسعه کسب و کارهای مخاطره آمیز الکترونیکی ابتدا به بیان محیط و قابلیت اقتصاد دیجیتال برای فعالیت های کارافرینانه جدید سپسزنجیره ارزش الکترونیکی و عوامل موفقیت تاسیس کسب وکارهای مخاطره آمیز الکترونیکی و فرصتهای کارافرینی الکترونیک پرداخته و درن هایت توسعه کارافرینی دیجیتالی بیان شده است. درصورتی که بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای توسعه کارآفرینی دیجیتال فراهمگردد می تواند عاملی مهم در تقویت پول ملی افزایش رشد تولید ناخالص ملی GNP و درنهایت افزایش درآمد ملی NI به شمار رود.