سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه سیفی دیوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر، دا
سمانه اهنگرولوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت،عضو باشگاه پژوهشگران جوان قائمشهر، دا

چکیده:

امروزه رشد روزافزون فناوری اطلاعات به گونه ای غیرقابل انکار بر زندگی روزمره جوامع مختلف تأثیر گذاشته است.فناوری اطلاعات مشوقی برای جهانی شدن تولیدات و بازارها است و پویایی و انعطا فپذیری خدمات و جریانهای پولی – مالی را افزایش می دهد و اغلب عرصه را برای افزایش بهره وری و کارآیی مهیا م یکند.یکی از عمد هترین شرایط توسعه در فناوری اطلاعات وجود نیروهای متخصص و کارآمد م یباشد. فناوری اطلاعات و در رأس آن اینترنت شرایط تاز های را پدید آورده است که در آن تولیدکنندگان، تامی نکنندگان، فروشندگان، مشتریان و تقریباً همه عوامل دس تاندرکار یک چرخه اقتصادی قادرند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات،خدمات،محصولات و پول بپردازند.بنابراین با یک تعامل دو سویه میان این دو مواجه هستیم و بر اساس اهمیت نقش بسترساز کارآفرینی، وظیفه نهاد های مسئول مدنی و اجتماعی مشخص می شود. در این مقاله به بررسی نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی پرداخته و تا حد امکان سعی خواهیم کرد آنرا ارائه و تبیین نماییم.